Izmantojot šo lapu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Sīkdatnes palīdz uzlabot pakalpojumu kvalitāti. Uzzināt vairāk

Dokumenti un to publiskošanas biežums:

 1. Vispārējie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids / Patstāvīgi
 2.  Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem /Patstāvīgi/
  •  Citi rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistītas darbības (79.90, versija 2.0)
 3.  Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti /1x gadā/
 4.  Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldību budžetā /1x gadā/
 5.  Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu /1x gadā/
 6.  Atlagojuma politikas principi /1x gadā/
 7. Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība
  •  SIA “Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” neveic ziedošanu (dāvināšanu)
 8.   Neauditēti starpperiodu pārskati /1x pārskata periodā (3, 6, 9 un 12 mēnešos)/
 9.  Auditēts gada pārskats / 1x gadā
 10.   Informācija par īpašuma struktūru (t.sk. līdzdalību citās sabiedrībās) / Pastāvīgi/
  • SIA “Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” ir 100% pašvaldību kapitālsabiedrība
  • SIA “Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās
 11. Informācija par organizatorisko struktūru / Pastāvīgi
 12.  Informācija par saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem / Pastāvīgi/
  • SIA “Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” nav saņēmis ziedojumus (dāvinājumus)
 13.  Informācija par iepirkumiem / Pastāvīgi/
  • 2018. gada ziņojums par iepirkumu Nr LRTIB/2018/1
  • 2018. gada Iepirkuma līgums par programmēšanas pakalpojumiem
  • 2019. gada Drukas darbu iepirkuma nolikums
 14. Statūti/ Pastāvīgi/
 15. Informācija par valdes locekļiem/ Pastāvīgi/
 16. Valdes nolikums vai cits tam pielīdzināms dokuments, kas regulē tās darbību
  • SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” nav izstrādāts dokuments, kas regulē valdes darbību