Izmantojot šo lapu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Sīkdatnes palīdz uzlabot pakalpojumu kvalitāti. Uzzināt vairāk

Esi informēts par kārtības noteikumiem Latvijas teritorijā.  NAV atļautas un IR SODĀMAS šādas darbības:

 • Mehānisko transportlīdzekļu novietošana stāvēšanai tam neparedzētā vietā.
 • Iebraukšana kāpu zonā un pludmalē ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem.
 • Atkritumu izmešana tam neparedzētā vietā.
 • Uguns kurināšana sabiedriskajās vietās, izņemot vietas, kur tas ir atļauts.
 • Operatīvo dienestu (Policija, VUGD, NMPD, Robežsardze, muita u.c.) darbu traucēšana un nepakļaušanās to darbinieku prasībām.
 • Bērnu (līdz 7 gadu vecumam) atstāšana bez pieaugušo vai personu, jaunāku par 13 gadiem, klātbūtnes.
 • Bērnu līdz 16 gadu vecumam atrašanās publiskās vietās nakts laikā (no 22:00 līdz 06:00) bez vecāku vai viņu aizstājēju pavadības.
 • Smēķēšana sabiedriskās vietās – kafejnīcas, restorāni, tuvāk par 10 metriem no namu ieejām, parkos, skvēros, sabiedriskā transporta pieturvietu nojumēs, traucējot citiem
 • Alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošana sabiedriskās vietās un atrašanās sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu.
 • Narkotisko vielu lietošana, ievešana un izplatīšana.
 • Alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai to uzpildes tvertņu nodošana nepilngadīgā rīcībā tā, ka šīs vielas kļuvušas nepilngadīgajam brīvi pieejamas lietošanai.
 • Trokšņošana un sabiedriskā miera traucēšana no 23:00 līdz 07:00
 • Mājdzīvnieku izvešana pastaigā peldvietās.
 • Mājdzīvnieku izvešana pastaigā bez pavadas un ekskrementu nesavākšana.

Svarīgi atcerēties:

 • Pārliecināties par ceļošanas dokumentu klātbūtni un derīgumu (pase vai ID, vadītāja apliecība, vīza).
 • Neatstāj savas mantas bez uzraudzības sabiedriskās vietās, īpaši pludmalē
 • Nūdistu pludmale atrodas ārpus pilsētas pludmales un ir apzīmēta ar attiecīgu norādi.
 • Ievēro zīmes un norādes. Ja nesaproti to nozīmi, lūdz palīdzību tūrisma informācijas centrā, viesnīcā, policijai.
 • Bezpilota lidaparātu (drons) vadīšana – iepazīsties ar LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 737 “Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un tādu cita veida lidaparātu lidojumi, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi”.

Informāciju sagatavoja

LAT-LIT Interreg projektam LLI-269 SCAPE

Ar sabiedrības drošību saistīto pakalpojumu attīstība,

stiprinot komunikāciju un sadarbību starp pašvaldībām un policiju”