Izmantojot šo lapu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Sīkdatnes palīdz uzlabot pakalpojumu kvalitāti. Uzzināt vairāk

1 no 4

2 no 4

3 no 4

4 no 4

Kontakti

Latvijā platākā atklātā pelēkā kāpa, kas vietām sasniedz pat 818 m platumu un ir daļa no 42,5 ha lielā dabas lieguma “Pāvilostas pelēkā kāpa” un Natura 2000 teritorija.

Galvenās teritorijas dabas vērtības ir divi Latvijā un Eiropas Savienībā prioritāri īpaši aizsargājami biotopi – ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas un pelēkās kāpas ar sīkkrūmu audzēm. Tāpat dabas liegumā sastopamas  pelēkās kāpas ar ložņu kārklu, piejūras zemienes smiltāju līdzenumu sausi virsāji un  mežainas jūrmalas kāpas.

Liegumā konstatētas dažādas sūnu un ķērpju sugas, kā arī 19 retas augu sugas, tajā skaitā smiltāja neļķe, sīpoliņu gundega, Gmelina alise, pļavas silpurene un citas. Konstatētas arī atsevišķas retas sēņu sugas. Smilšainajā augsnē mīt tikai jūras piekrastei raksturīgas kukaiņu sugas, kā arī sastopamas vairākas ar kāpu biotopiem saistītas putnu sugas. 2008. gadā teritorijā atrasts arī smilšu krupis.

Visskaistākā Pāvilostas pelēkā kāpa ir jūlija otrajā pusē un augustā, kad mazā mārsila un čemurainās mauragas ziedēšanas laikā tā iekrāsojas dzelteni violetos toņos. Kāpas apskatei ir izveidota divstāvīga skatu platforma.


Kontakti