Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes.

Lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un pamatfunkcijas, tajā tiek izmantotas gan pirmās, gan trešās puses obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Nolūkā uzlabot tīmekļa vietnes funkcionalitāti un saturu, ar Jūsu piekrišanu papildus šajā tīmekļa vietnē var tikt izmantotas gan pirmās puses statistikas sīkdatnes, analizējot apmeklējumu statistiku, gan trešās puses sociālo mediju sīkdatnes, darot pieejamus šajā tīmekļa vietnē izvietotos video materiālus.

Dokumenti un to publiskošanas biežums:

 1. Vispārējie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids /Pastāvīgi/
 2. Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem  /Pastāvīgi/
 3.  Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti /1x gadā/
 4.  Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldību budžetā /1x gadā/
 5.  Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu /1x gadā/
 6.  Atlagojuma politikas principi /1x gadā/
 7. Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība
  •  SIA “Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” neveic ziedošanu (dāvināšanu)
 8.   Neauditēti starpperiodu pārskati /1x pārskata periodā (3, 6, 9 un 12 mēnešos)/
 9.  Auditēts gada pārskats /1x gadā/
 10.   Informācija par īpašuma struktūru (t.sk. līdzdalību citās sabiedrībās) /Pastāvīgi/
  • SIA “Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” ir 100% pašvaldību kapitālsabiedrība:
   85.6% (228264 EUR) Liepājas pilsētas domei
   14,4% (38416) Dienvidkurzemes novada domei
  • SIA “Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās
 11. Informācija par organizatorisko struktūru /Pastāvīgi/
 12.  Informācija par saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem /Pastāvīgi/
  • SIA “Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” nav saņēmis ziedojumus (dāvinājumus)
 13.  Informācija par iepirkumiem /Pastāvīgi/
 14. Statūti/Pastāvīgi/
 15. Informācija par valdes locekļiem /Pastāvīgi/
 16. Valdes nolikums vai cits tam pielīdzināms dokuments, kas regulē tās darbību
  • SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” nav izstrādāts dokuments, kas regulē valdes darbību
 17.  Kapitāldaļu turētāju sapulce
 18.  Pasākumi korupcijas riska novēršanai